Alles over Woudrichem...

Wonen in Woudrichem

Deze pagina bevat algemene informatie.
In de loop der tijd kan een meer gedetailleerd overzicht ontstaan door bijdragen van mensen die dit geheel willen aanvullen en/of specificeren.

De huidige gemeente Woudrichem ontstond op 01 januari 1973, toen de gemeenten Almkerk, Andel, Giessen, Rijswijk en Woudrichem werden opgeheven en samengevoegd tot één gemeente die de naam Woudrichem kreeg. 
De gemeente Woudrichem bestaat uit de kernen Woudrichem, Andel, Almkerk, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk, Uppel en Waardhuizen. 

Er werd indertijd gekozen voor Woudrichem als naam voor de nieuwe gemeente, omdat dit de bekendste en tevens oudste kern van de nieuwe gemeente was.
Op een lijst met goederen van de Sint Maartenskerk te Utrecht uit circa 866 komt al de naam 'Walricheshem' voor, waarmee Woudrichem zou zijn bedoeld. Het feit dat de huidige hervormde kerk voor de Reformatie aan Sint Martinus was toegewijd, maakt deze hypothese aannemelijk. 

Geschiedenis
  • Woudrichem 

Woudrichem is een oude vestingstad aan de Merwede in de provincie Noord-Brabant (Land van Heusden en Altena) en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente met negen kernen. (Totaal 14.415 inwoners per 01-01-2012.)

Woudrichem zelf telt ongeveer 4.300 inwoners, ongeveer een derde van de gehele gemeente met alle kernen.

Woudrichem is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.

Heel veel historische info over Vestingstad Woudrichem is ook te vinden onder deze link.

  • Andel 

Het dorp Andel ligt in het rivierengebied in het Land van Heusden en Altena.
Tot 1812 behoorde het plaatsje tot Holland, maar tegenwoordig ligt het grondgebied in de provincie Noord-Brabant. Andel telt zo'n 2.500 inwoners.
Het dorp is ontstaan op de oeverwal van de rivier de Alm, maar ligt door veranderingen van de rivierenloop tegenwoordig aan de Afgedamde Maas. Het dorp is bekend vanwege de dam in de Maas en de daar gelegen Andelse Sluis. Het meest opvallende gebouw is de 14e eeuwse Romboutstoren met zijn karakteristieke bakstenen spits.

  • Almkerk

Het dorp Almkerk is gelegen aan de Alm, momenteel niet meer dan een flinke wetering, maar in de Middeleeuwen een belangrijke rivier. De heren van Altena bouwden aan de Alm, even buiten het dorp, hun kasteel.
Alhoewel het kasteel is verdwenen, is de motte of kasteelheuvel nog duidelijk in het landschap te herkennen.
Het dorp was een ambachtsheerlijkheid die vroeger in het bezit was van de families Fabricius en Hanedoes. De buurtschappen Uppel, Zandwijk en Honswijk maken deel uit van Almkerk. Er heeft ook een kasteeltje, genaamd Ottersdijck, gestaan.
Het dorp vormde in de vorige eeuw met Waardhuizen, Ganswijk en Emmikhoven één burgerlijke gemeente. In 1879 werden deze gemeenten bij Almkerk gevoegd.
Het huidige dorp telt ruim 3.600 inwoners. 

  • Giessen 

In Giessen stond ooit het Kasteel Giessen, dat de Maas beheerste. Hier ontstond een dorp dat reeds in de 11e eeuw een tufstenen kerkje bezat. Omstreeks 1275 verlegde de Maas haar loop en brak door de bedding van de Alm, om vervolgens noordwestwaarts te stromen. Zo werd ook de kerk ondermijnd en herbouwd op een buitendijkse terp.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog begon de industrialisatie.
In 1952 startte de sinds 1925 bestaande groothandel in groenten en aardappelen (Hak) een groenteconservenindustrie, die sindsdien aanzienlijk gegroeid is. Hak is de belangrijkste werkgever van Giessen. Giessen telt zo'n 1.500 inwoners.

  • Oudendijk

Oudendijk telt 110 inwoners en dat betreft dan met name boeren en senioren.
Vroeger was Oudendijk vooral een bron van voedsel voor de inwoners van Woudrichem, vanwege de vele agrarische activiteiten. Oudendijk ligt net als Woudrichem aan de Merwede, recht tegenover Gorinchem.
Rondom Oudendijk staan veel bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Dit omdat de Duitsers meenden dat die plek van strategische waarde was. De Waal en de Maas stromen hier in de Merwede. Uiteindelijk werden deze bunkers nauwelijks gebruikt.

  • Rijswijk 

De eerste schriftelijke vermelding van Rijswijk stamt tussen 1076 en 1099. In dit document wordt ene Hamulgerus de Riswic opgevoerd die getuige is bij een schenking. Aangezien er diverse plaatsen met de naam Rijswijk bestaan is het niet bekend om welke plaats het hier precies ging. Pas in 1233 is er een verwijzing waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat het Rijswijk bij Woudrichem betreft. In een schenkingsacte wordt melding gemaakt van de tienden van Rijswijk, die toekomen aan de Bisschop van Utrecht.

Rijswijk telt bijna 1.600 inwoners.

 
 
  • Uitwijk  

Uitwijk is gelegen op een donk. Deze hoger gelegen plaats werd in de Romeinse tijd al bewoond. Omstreeks 800 werd Uitwijk voor het eerst genoemd in een document van het bisdom Utrecht. Rond 1100 werd begonnen met de bouw van de kerk. De toren kwam gereed in 1265.
Uitwijk was in die tijd ook een heerlijkheid. In de 12e eeuw was er een zogenaamd houten mottekasteel.
De kasteelheuvel vlakbij buurtschap De Eng, stond later als Alversberg of Uitwijkse Heuvel bekend.
Rond 1814 werd Uitwijk gemeentelijk ingedeeld bij Almkerk. Er woonden toen 200 mensen. In 2010 zijn dat er ruim 600.

  • Waardhuizen 

Waardhuizen behoorde tot 1879 tot de gemeente Emmikhoven en Waardhuizen, daarna tot 1973 tot de gemeente Almkerk en vervolgens tot de fusiegemeente Woudrichem. De naam van de plaats werd voor het eerst vermeld in 1292 als Werthuysen. Het betrof een donk, waar bij opgravingen in 1968 resten van de Vlaardingen-cultuur zijn aangetroffen.
Ook werden sporen van netten van wilgentenen gevonden waarmee op de steur gevist werd die zich in het grensgebied tussen zoet en zout water ophoudt.
Op deze plaats, ten westen van het huidige dorp, werd in de 14e eeuw een kerkje gebouwd. Dit was aan de Heilige Jacobus gewijd. Iedere dinsdag droeg de pastoor van Uitwijk hier een Mis op. De Reformatie maakte hier een eind aan. Het kerkje raakte in verval, al werd het in 1750 nog opgeknapt. In 1839 werd het kerkje echter gesloopt. Na de sloop werd op deze plaats een Hervormde begraafplaats ingericht.

 

 
  • Uppel

Uppel is een dorp en heeft lintbebouwing langs de Uppelsedijk, die de functie heeft van slaperdijk van de Biesbosch. 
In het dorp staat de watertoren van Almkerk, een herkenningspunt voor het verkeer over de A27. De toren is in 2007 door Brabant Water buiten gebruik genomen na uitbreiding van het Waterproductiebedrijf Genderen. Aan de toren hangen antennes voor mobiele telefonie.
In het polderlandschap buiten het dorp staan de Uitwijkse Molen, de Zandwijkse Molen en de Ouden Doorse Molen.
Uppel telt circa 460 inwoners.

Aantal inwoners per 1 januari 2012 in Woudrichem verdeeld over de kernen

Per 1 januari 2012 is het inwoneraantal van Woudrichem 14.415. In vergelijking met 1 januari 2011 is dat een daling met 15 inwoners. 

Almkerk en Uppel                - 3562
Andel                                      - 2446
Giessen                                 - 1529
Rijswijk                                   - 1709
Uitwijk/Waardhuizen             -  602
Woudrichem en Oudendijk - 4567

Oppervlakte

De gemeente heeft een oppervlakte van 51,57 km² en een wateroppervlakte van 1,93 km².

 

KLIK HIER voor de wijkagenten