Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'LTV Almkerk voor 10 jaar naar 't Hoekje' Partijen sloegen de discussiebal over en weer, maar kwamen er niet uit
04okt

LTV Almkerk voor 10 jaar naar 't Hoekje

ALMKERK - De kern Almkerk krijgt een Brede School. Velen zijn daar blij mee. Het nadeel van de gekozen locatie voor deze school is alleen dat de tennisaccommodatie van LTV Almkerk hierdoor verplaatst moet worden. En dat was wel even een punt van overleg.

Het is de gemeente Altena niet gelukt om met LTV Almkerk een nieuwe locatie te vinden. Voorkeurslocaties bleken om uiteenlopende redenen minder gewenst of niet haalbaar. Het college heeft nu besloten om tijdelijk, voor tien jaar, de tennisbanen te verplaatsen naar ’t Hoekje, tegenover de ijsbaan. Dit najaar starten de gesprekken met belanghebbenden en omwonenden. Het college laat weten 'met eventuele kanttekeningen'  zoveel mogelijk rekening te houden. Er volgt nog een procedure Omgevingsvergunning.

De gemeente: 'Op grond van de Omgevingsvisie wordt gewerkt aan een dorpsvisie voor Almkerk. Voor de toekomst denkt men aan een nieuw sportpark bij Almkerk voor meerdere verenigingen. De tennisaccommodatie wordt daar mogelijk ook in meegenomen.'

Kosten
Het perceel aan het Hoekje wordt gepacht voor 10 jaar, de totale pachtsom wordt uit het bedrag voor de Brede School gehaald. De verplaatsing van de tennisaccommodatie maakt deel uit van het investeringsbedrag voor de brede school van € 5.500.000. BenW: ‘In verband met de urgentie om de tennisvereniging te verplaatsen willen wij het bedrag van 1 ton voor de betaling ineens van de pachtsom dekken uit het investeringsbedrag.’

De omwonenden worden via een brief geinformeerd over een bijeenkomst in het najaar. ‘Voor de feitelijke inpassing van de tennisaccommodatie op het perceel zijn nog geen plannen gemaakt. Het is de bedoeling dit met de tennisvereniging op te pakken en hierbij nadrukkelijk de omwonenden, de ijsvereniging en de eigenaren van het golfpark te betrekken. Waar mogelijk willen we gezamenlijk bekijken hoe we de verplaatsing kunnen realiseren op een wijze die tegemoet komt aan eventuele bezwaren.’ Aldus de gemeente.Deel dit bericht met je vrienden!