Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Vervoer ouderen naar vaccinatielocaties moet laagdrempelig zijn'
24feb

Vervoer ouderen naar vaccinatielocaties moet laagdrempelig zijn

ALTENA - Het college is bereid om de vergoeding voor de ritten van de deeltaxi naar vaccinatielocaties, waar ouderen zelfstandig naar toe moeten reizen, te reduceren gelijk aan het Wmo-indicatietarief om hiermede de coronavaccinatie te stimuleren.

Het reizen naar de vaccinatielocatie moet zo  laagdrempelig mogelijk zijn, vindt de gemeente. Er is landelijk en regionaal in deeltaxiverband daarom een aantal afspraken gemaakt. Inwoners met een Wmo-indicatie voor de deeltaxi kunnen gratis
gebruik maken van de deeltaxi voor vervoer van en naar de vaccinatielocatie. Bij het bestellen van de rit, moeten zij dit dan 
aangeven bij de vervoerscentrale van PZN. Voor deze personen geldt ook dat de gemaakte kilometers niet ten laste komen van het kilometerbudget van 1.500 kilometer op jaarbasis.

Soloritten

Inwoners die geen Wmo-indicatie voor de deeltaxi hebben, kunnen gebruik maken van de deeltaxi op basis van de regulier OV-deeltaxi
afspraken. Het college antwoord aan de fractie PvdT: 'Gedurende de periode van de lockdown hebben we afgesproken dat hiervoor het Wmo-tarief gehanteerd wordt.

Uitzondering hierop zijn die situaties waar het -bindende- OV-advies  aangeeft dat van het reguliere OV gebruik gemaakt kan worden. Dan kunnen inwoners daarvan gebruik maken.'

In lijn met het protocol van het taxivervoer worden nu alleen solo-ritten uitgevoerd door de deeltaxi. Hierdoor worden besmettingen als gevolg van het gebruik van de deeltaxi voorkomen.

Afspraken

Uit informatie van de VNG blijkt dat de mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar een brief van het RIVM ontvangen met informatie en met een uitnodiging om contact op te nemen met de GGD om een afspraak te maken voor vaccinatie. Daarin wordt voor wat betreft vervoer naar de priklocaties aangegeven dat (naast vervoer door het sociaal netwerk) gebruik gemaakt kan worden van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer. Als ouderen met de GGD bellen voor het maken van een  afspraak zal de vraag worden gesteld op welke manier ze naar de priklocatie reizen. Als ouderen een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen of Valys-vervoer, zal daar rekening mee worden gehouden bij het inplannen van de afspraak.Deel dit bericht met je vrienden!