Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'ANWB Automaatje prima vervoersalternatief voor Altena' Automaatje rijdt kriskras door de gemeente, van deur tot deur.
25jan

ANWB Automaatje prima vervoersalternatief voor Altena

ALTENA - Een activiteit bezoeken of naar je partner in het verzorgingstehuis gaan, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het ANWB-initiatief Automaatje zorgt, door inzet van vrijwilligers met een eigen auto, dat mensen mobiel en actief blijven. Het college van B&W wil, als de gemeenteraad invoering voorstaat, de mogelijkheden voor Automaatje in Altena verder onderzoeken. Een en ander naar aanleiding van een motie van PvT.

Automaatje is een initiatief van de ANWB. Vrijwilligers vervoeren hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding van deur naar deur. ANWB stelt kennis, software, begeleiding, training en materiaal beschikbaar. Het doel is mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en hen laten deelnemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Het lokale initiatief heeft geen winstoogmerk. Automaatje is op dit moment actief in 68 gemeentes.

Goedkoper
In Altena zijn veel activiteiten en bijeenkomsten op allerlei gebied: ontmoeting, informatie en recreatie. Veel mensen hebben moeite om daar heen te gaan. Het bus- en buurtbusnetwerk in Altena rijdt niet frequent en veelal niet in de avonden en het weekend. Dit vervoer heeft bovendien vaste routes. Automaatje rijdt kriskras door de hele gemeente.
Het college laat weten: ‘Met Automaatje wordt door de inzet van vrijwilligers een relatief goedkoop deur-deursysteem geboden. De reiziger betaalt de vrijwilliger 30 cent per kilometer als onkostenvergoeding. Dit is goedkoper dan het huidige “deeltaxi deur-deurvervoer” voor mensen zonder Wmo-indicatie.’

Iedereen meedoen
In het bestuursakkoord Altena is vastgelegd dat iedereen “mee moet kunnen doen in Altena, de inclusieve samenleving”. Het college: ‘Tevens is aangegeven dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, eventueel met behulp van netwerken.’ In die zin past Automaatje in het gemeentelijk beleid.

Voor Automaatje-projecten is wel professionele ondersteuning nodig en er moeten minimaal 50 vrijwilligers beschikbaar zijn. Daar zit een crux. In Altena zijn al veel vrijwilligers actief bij buurtbusverenigingen. Deze verenigingen hebben problemen bij het werven van vrijwilligers. Een actieve wervingsaanpak is dus nodig.

Kosten
De ANWB becijferde dat de kosten van Automaatje het eerste jaar ongeveer 30.000 euro bedragen. Daarna moet er een jaarlijks budget van circa 15.000 euro zijn.

Als de gemeenteraad Automaatje wil inzetten, gaat het college een voorstel uitwerken, inclusief een concrete kostenraming voor de situatie in Altena. De startdatum van Automaatje is vanwege COVID-19 nog niet exact te noemen, het college gaat uit ‘ergens’ tussen juli 2023 en januari 2024.

(Foto archief ter illustratie)

Zie ook:
Bravoflex alternatief, maar duurder, vervoer in Altena (do, 10 dec 2020)


Deel dit bericht met je vrienden!