Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Moeten giften, zoals etenswaren, in Altena ook teruggevorderd worden?’' Volgens de cliëntenraad staat de situatie in Wijdemeren niet op zichzelf.
05jan

Moeten giften, zoals etenswaren, in Altena ook teruggevorderd worden?’

ALTENA - De situatie rond een bijstandsgerechtigde uit de gemeente Wijdemeren die een bedrag van 7.000 euro moet terugbetalen aan ‘onterecht ontvangen bijstand’, deed in den lande veel stof opwaaien. De vrouw ontving van een familielid regelmatig ondersteuning in de vorm van een tas met boodschappen. De gemeente kwam hierachter omdat sociaal rechercheurs, bij een onaangekondigd huisbezoek, een gevulde AH-tas zagen. Dit vond men "verdacht" en er volgde nader onderzoek. Dit geval staat niet op zichzelf volgens de landelijke cliëntenraad. Terugvordering na ondersteuning en giften door familie, vrienden en anderen komt veel vaker en in meer gemeenten voor. Gezien de ontstane onrust klom de fractie van AltenaLokaal in de pen en stelde het college van de gemeente Altena hier vragen over.

AltenaLokaal wil van de burgemeester en wethouders weten hoe zij tegen deze situatie aankijken en of men het redelijk vindt dat mensen de tegenwaarde van een gift zoals etenswaren, een pan soep en andere essentiële zaken moeten terugbetalen. 'Wat is uw opvatting over de uitvoerbaarheid van de participatiewet, de terugvorderingbepaling en de mogelijkheid van maatwerk?'

Terugvorderingen
Ook is de vraag aan de orde of en hoe vaak er in de gemeente Altena (al) terugvorderingen zijn geweest in het kader van de bijstand dan wel de participatiewet. 'Vindt daarbij (standaard) een boeteoplegging plaats? Wordt bij het terugvorderingsbeleid onderscheid gemaakt door wie of van wie de ondersteuning of gift afkomstig is, bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, voedselbank, de kerk of andere maatschappelijke organisaties?'

Snelle beantwoording
AltenaLokaal besluit: 'Een veelgehoorde opvatting is dat de menselijke maat verdwenen is bij de uitvoering van de participatiewet. Deelt u deze opvatting? Heeft dit uw opvatting over de uitvoerbaarheid van de participatiewet gewijzigd?'

Gelet op de ontstane maatschappelijke onrust dringt de partij aan op snelle beantwoording van de ingediende vragen. Deel dit bericht met je vrienden!