Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Altena zit met komende begroting op de goede weg' Unanimiteit op de moties rond de begrotingsbehandeling.
13nov

Altena zit met komende begroting op de goede weg

ALTENA / ALMKERK - De gemeentebegroting werd dinsdag (10-11) behandeld binnen de gemeenteraad in Altena. Het was een marathonzitting. Op een aantal punten werden voorstellen ingediend en wordt de begroting aangepast. De begroting werd met algemene stemmen aangenomen. Progressief Altena pleegt een beschouwing.

Cultuurfonds
Kunst en cultuur zijn het fundament van de samenleving, maar ook in Altena zijn de musea en podia leeg. Door Corona is het nog eens duidelijk geworden hoe kwetsbaar deze sector is. Door een samenwerking tussen ChristenUnie en Progressief Altena is unaniem besloten een fonds op te richten, waarmee ook deze sector een belangrijke steun in de rug wordt geboden.

Toegankelijkheid
De gemeente moet voor iedere inwoner goed te bereiken zijn en het digitale platform is
daarbij een belangrijk middel. Progressief Altena deed onderzoek op de website van
gemeente Altena. Bij formulieren en op het raadsinformatiesysteem ontbreekt een aantal
functies die laaggeletterden en mensen met een visuele beperking kunnen helpen met alle
informatie. Diverse partijen hadden al sympathiek gereageerd op dit onderzoek en ook deze
motie is unaniem aangenomen.

Beatrix ziekenhuis, bomenfonds en fietspad
Door de ‘Houtskoolschets acute zorg’ is ook in Altena veel onrust ontstaan, omdat de
toekomst van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost in Gorinchem ter discussie wordt
gesteld. Progressief Altena maakt zich hier ook zorgen over en heeft samen met alle andere
partijen opgeroepen om deze zorgen over te brengen aan de minister van VWS. In een
andere motie wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Huisartsenpost in Altena.

De kwetsbare natuur in Altena wordt zeker niet vergeten: de wethouder heeft toegezegd om
te werken aan een bomenfonds, waarmee particulieren kunnen worden ondersteund bij het
behouden van volwassen, grote bomen. Deze bomen zijn van groot belang voor de
leefomgeving en het klimaat.

Als laatste punt van de agenda heeft een meerderheid van de raad ingestemd met een motie
die door Progressief Altena en AltenaLokaal was ingediend: een onderzoek naar een losliggend
fietspad tussen Hank en de Biesbosch. In de voormalige gemeente Werkendam is deze wens
meerdere keren in de raad naar voren gekomen. Het onderzoek zal meegenomen worden in
een totaalstudie.

Progressief Altena kan zich zeker vinden in de ambities van de gemeente, maar houdt op een
aantal punten - zoals het Sociaal Domein- zeker de vinger aan de pols.Deel dit bericht met je vrienden!