Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Inzameling afval Altena mogelijk door gemeente ‘s-Hertogenbosch' Voor het einde van het jaar moet er een nieuwe inzamelaar zijn.
25mei

Inzameling afval Altena mogelijk door gemeente ‘s-Hertogenbosch

ALTENA - De overeenkomst tussen de gemeente Altena en Renewi voor de huis-aan-huisinzameling van gft-, restafval en PD loopt, eind 2020 af. De gemeente Altena overweegt deze dienst vanaf volgend jaar onder te brengen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Nog niet alle procedures zijn afgerond, maar de gemeente ziet de samenwerking met Den Bosch niettemin als 'een goede optie.'

Voor het einde van dit jaar dient een nieuwe overeenkomst met een inzamelaar te zijn afgesloten. De gemeente Altena is voornemens dit te laten doen door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit ondanks de aangetekende bezwaren van Renewi, de huidige inzamelaar: 'Wij zijn reeds 6 jaar partner van de gemeente op het gebied van huishoudelijk afvalinzameling en hebben wij in het recente verleden steeds in volkomen transparantie afspraken gemaakt. Onze dienstverlening is telkenmale als uitstekend beoordeeld.' De gemeente Altena weerlegt in een reactie de kwalificatie 'uitstekend' door te stellen dat er in het verleden meerdere malen 'bemerkingen, knel- en aandachts- en verbeterpunten' zijn geweest bij de voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg.

Aanbesteding
Om de inzameling uit te kunnen laten voeren door de gemeente ’s-Hertogenbosch dient nog  een aantal procedures te worden doorlopen, waaronder de wijziging van de afvalstoffenverordening. De uitkomsten van deze procedures bepalen of de werkzaamheden kunnen worden ondergebracht bij de gemeente ’s-Hertogenbosch of dat deze toch Europees aanbesteed zullen moeten worden.Deel dit bericht met je vrienden!