Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kosten fietspad Middenweg Andel 2 miljoen' Er wordt nu gekeken naar ook effectieve, maar goedkopere varianten.
23mei

Kosten fietspad Middenweg Andel 2 miljoen

ANDEL - Een vrijliggend fietspad langs de Middenweg in Andel gaat 2 miljoen euro kosten. Dat is veel geld en om die reden wil het college dat eerst nog twee alternatieven worden onderzocht.

Het college informeert de raad naar aanleiding van een actualisatie van het onderzoek uit 2012 voor aanleg van fietsvoorzieningen op of langs de Middenweg in Andel nodig door de komst van het zwembad AquaAltena. Destijds is op grond van die rapportage een keuze gemaakt voor aanleg van fietsstroken in combinatie met een aantal ondersteunende maatregelen, zoals snelheidsremmers op wegvakken en kruispunten. Voor de eerdere plannen bedroegen de kosten 900.000 euro. Dat de portemonnee nu verde ropen moet, komt door onder andere door de aangepaste breedte van het fietspad, de uitbreiding van het fietspad tot in Veen, de kosten van openbare verlichting en de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden.

In het nieuwe, geactualiseerde onderzoek worden de kosten voor aanleg van het fietspad geraamd op, afgerond, 1.6 miljoen euro, exclusief grondverwerving van 3 ton. Het college schrijft aan de raad: 'Hoewel wij ons bewust zijn van de noodzaak om maatregelen te treffen, vinden wij een investering van afgerond 2 miljoen (inclusief grondaankopen) voor de aanleg van een vrijliggend fietspad hoog.'

Nader onderzoek
Om die reden wil het college nader onderoek doen naar opties die 'ook effectief en sneller te realiseren zijn, minder impact hebben voor de directe omgeving tegen lagere kosten.'

De gemeente wil bekijken of de huidige situatie geoptimaliseerd kan worden door op meer plaatsen maatregelen aan te leggen waardoor de snelheid op de Middenweg zal afnemen en de route minder aantrekkelijk wordt. Kosten van deze variant bedragen indicatief ca. 50.000 tot 100.000 euro.
Een tweede mogelijkheid is een ‘knip’ aanbrengen op de Middenweg (en parallel daaraan ook de
Maasdijk en/of op andere locaties). 'Een belangrijk deel van het verkeer op de Middenweg wordt daarmee gedwongen gebruik te maken van de Provinciale weg N267, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van de langs het traject gelegen kernen.' Zo schrijft het college.
Omdat deze variant meer maatregelen omvat, worden de kosten van deze variant ingeschat op 150.000 tot 200.000 euro.

Het college wil in oktober 2020 de resultaten van dit onderzoek voorleggen aan de raad.Deel dit bericht met je vrienden!