Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ondernemers en organisaties kunnen rekenen op Altena' Samen sterk. Al zullen in deze Coronatijden geen handen geschud worden ...
01apr

Ondernemers en organisaties kunnen rekenen op Altena

ALTENA - Het college heeft besloten een aantal maatregelen te nemen om ondernemers en organisaties extra te ondersteunen. Deze maatregelen komen boven op de maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen om onder meer bedrijven te helpen in deze moeilijke periode. Altena ondersteunt en bevordert de eigen liquiditeitspositie van zowel de ondernemers als de verenigingen. Dat doen we onder meer door sneller te betalen en daar waar nodig uitstel van betaling te verlenen. Daarnaast ondersteunt de gemeente zorg- en onderwijsinstellingen daar waar nodig. Er zijn veel warme contacten met ondernemers, organisaties en maatschappelijke partners.

Onderstaande maatregelen zijn gericht op de korte termijn. Maatregelen voor de (middel)lange termijn volgen, voor zover noodzakelijk, later.

In zijn algemeenheid is het zo dat de gemeente soepel omgaat met procedureleregels waar het om coronagerelateerde maatregelen gaat. Dit is belangrijk om de snelheid te bevorderen en inwoners in nood sneller te kunnen ondersteunen. Dat geldt voor financiële maatregelen maar bijvoorbeeld ook voor maatregelen die bestemd zijn voor kinderen die via de Stichting Leergeld of het SIVON geholpen kunnen worden met leermiddelen.

Maatregelen voor organisaties en verenigingen

Opschorten huur tot 1 juli 2020
Voor exploitanten/ gebruikers van sociaal culturele accommodaties, ruimten voor kinderopvang,
zwembad Aqua Altena, horecabedrijven, buitensportaccommodaties, et cetera waarbij sprake is
van gebruik van welzijns-, sport- en horeca accommodaties die ernstige financiële gevolgen
ondervinden van de coronacrisis, wordt de verzending van facturen voor huur voorlopig tot 1 juli
2020 opgeschort.

Subsidies
Subsidies tot € 50.000 zijn volledig uitgekeerd. Voor hogere bedragen loopt de bevoorschotting.
Op verzoek uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers
Als gemeente heffen we diverse belastingen en heffingen bij inwoners en bedrijven. Deze worden
voor een belangrijk deel geïnd door SVHW. Het verzoek voor uitstel geldt tot 31 augustus 2020.
 Kan een ondernemer aannemelijk maken dat hij/zij uitstel van betaling nodig heeft vanwege de coronacrisis? Dan werkt de gemeente mee met een betalingsregeling en kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer.
 Bij die heffingen die de gemeente rechtstreeks oplegt, wordt maatwerk geleverd. De gemeente verleent (op verzoek) uitstel van betaling.

Economie
Van 1 maart tot 1 juni geldt de Tozo. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente Altena zzp’ers voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De gemeente Altena zet zich actief in om ondernemers zo snel mogelijk te helpen. Er zijn inmiddels enkele honderden aanvragen binnen gekomen.
Naast de aanvulling tot het sociaal minimum kunnen zzp’ers een kapitaalverstrekking aanvragen tot maximaal €10.157. Dit kapitaal wordt verstrekt als lening, er dient rente over betaald te worden.

Aanvullende Altena-maatregel

Broodnoodregeling voor ondernemers en particulieren
Ondernemers die een aanvraag voor het Tozo doen, maar in acute broodnood verkeren, kunnen
hier een voorschot voor krijgen. Dit voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke aanvraag voor
de Tozo.
Ook inwoners met een uitkering die in acute geldnood komen (geen geld voor eten en drinken
hebben), kunnen een voorschot aanvragen.

De gemeente Altena: 'We informeren onze ondernemers over andere maatregelen waar zij mogelijk gebruik van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de TOGS en de NOW en verwijzen hen door naar de juiste instanties. Genoemde maatregelen komen boven op de maatregelen die eerder zijn aangekondigd en die door Altena actief worden ondersteund.'

(Foto archief ter illustratie)Deel dit bericht met je vrienden!