Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Raad past werkwijze de komende periode aan' Een en ander tot genoemde data.
20mrt

Raad past werkwijze de komende periode aan

ALTENA - In verband met de maatregelen in de strijd tegen corona past de gemeenteraad zijn werkzaamheden aan.

Dit betekent in de praktijk:

 • de geplande Altenarondes, Altenatafels en raadsvergaderingen tot en met 30 april gaan niet door;
 • met ingang van 31 maart vergadert de raad alleen indien een onderwerp dat vereist wekelijks op dinsdagavond in aangepaste vorm met 7 raadsleden (1 per fractie);
 • deze vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur en worden gepubliceerd op altena.raadsinformatie.nl;
 • de vergaderingen zijn zonder publiek, maar wel te volgen via de live stream op altena.raadsinformatie.nl;
 • de vergaderingen gaan over één, maximaal twee, onderwerpen;
 • het presidium (het dagelijks bestuur van de raad) bepaalt de agenda;
 • het gebruikelijke concept van beeldvorming, debat, besluit wordt dan doorlopen in een compacte vorm;
 • daadwerkelijke besluitvorming vindt alleen plaats over urgente* onderwerpen;
 • tijdens de vergaderingen gelden de richtlijnen van het RIVM;
 • met eventuele insprekers wordt een afspraak gemaakt over de wijze van inspreken (bijvoorbeeld schriftelijk, chat of video);
 • de kernbezoeken van de raad aan Eethen (7 april) en Woudrichem (6 mei) worden uitgesteld;
 • naast de vergaderingen blijven de raadsleden de mogelijkheid gebruiken om schriftelijke vragen te stellen aan het college en zijn de raadsleden telefonisch en online bereikbaar voor inwoners en organisaties;
 • de actuele planning van de raad staat op altena.raadsinformatie.nl
 • de vergaderingen kondigen we wekelijks aan via website, sociale media en pers;
 • uiteraard zijn de richtlijnen van het kabinet, veiligheidsregio en RIVM leidend. 


(*) Op aangeven van het college zijn onderstaande onderwerpen nu aangemerkt als urgent:

- Uitbreiding kern Werkendam – GREX
- Garantstelling Juzt
- Aanpassing afvalstoffenverordening

Kijk voor de meest actuele planning altijd op: altena.raadsinformatie.nl of neem contact op met de griffie via: griffie@gemeentealtena.nl of tel 0183 - 51 61 00Deel dit bericht met je vrienden!