Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Landbouwminister Carola Schouten bezoekt HAK Giessen' Adri den Dekker (directeur HAK) toont minister Schouten de verwerking van rode kool.
05feb

Landbouwminister Carola Schouten bezoekt HAK Giessen

ALTENA/ GIESSEN: Groentefabrikant HAK ontving deze week samen met landbouwcoöperatie CIGTA en teeltorganisatie TOG, Landbouwinister Carola Schouten in Giessen. Tijdens het bezoek sprak zij met hen over hoe een lokale en meer duurzaam vormgegeven teelt niet alleen leidt tot duurzamere producten, maar ook het verdienvermogen van boeren kan versterken.

Het programma bestond uit gesprekken met lokale telers over duurzame teelt - wat dit met zich mee brengt en wat dit betekent voor hun verdienvermogen - en met HAK over hoe zij On The Way to PlanetProof en kringlooplandbouw aanpakt, inclusief een rondleiding door de fabriek waar minister Schouten met eigen ogen kon zien hoe de oogst van On the way to Planetproof rode kool wordt verwerkt.

Reststromen
Tijdens het bezoek werd de minister ook bijgepraat over waarom HAK al meer dan 65 jaar vasthoudt aan het principe haar groenten en peulvruchten grotendeels binnen een straal van 125 kilometer rondom de fabriek in Giessen te betrekken. En hoe zij volgens de principes van de kringlooplandbouw groenten teelt, verwerkt en reststromen vervolgens binnen een straal van 60 kilometer van haar fabriek weer terug de keten in brengt. Ook werd aangegeven op welke wijze de langetermijnrelaties met lokale groente- en peulvruchtentelers de groentefabrikant in staat stelt lokale landbouw stap voor stap te verduurzamen.

Durzaamheid
De vier aanwezige telers uit het Land van Heusden en Altena, samenwerkend in landbouwcoöperatie CIGTA, telen sinds 2019 rode kool voor HAK op basis van de eisen en uitgangspunten van het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk On the way to PlanetProof. HAK compenseert de telers vervolgens voor hun extra inspanningen en kostenverhogende maatregelen die zij daarvoor moeten nemen zoals bijvoorbeeld het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest wat goed is voor het verrijken en gezonder maken van de bodem. Verder wordt het gebruik van mechanische onkruidbestrijding en groene gewasbeschermingsmiddelen gestimuleerd naast een heleboel andere eisen en maatregelen waar telers binnen dit duurzaamheidsschema aan moeten voldoen.

'Waardevol'
Minister Schouten zei na afloop van haar bezoek: “Ik vond het heel waardevol om van de telers te horen hoe zij samen met HAK werken aan een duurzamere teelt en hun verdienvermogen. Natuurlijk zijn er de nodige hobbels te nemen, maar ik ben onder de indruk van hun positieve instelling, hun visie en ondernemerschap.”

Ook de telers van CIGTA waren content hun uitdagingen die ze dagelijks tegenkomen én hun wijze van werken met de minister te kunnen delen. “We zijn erg tevreden over het eerste  seizoen met de On the way to Planetproof teelt voor HAK en we gaan er zeker mee verder. Uiteindelijk is dit de toekomst.”

Op haar beurt was Minister Schouten ook geïnteresseerd op welke wijze HAK haar eerdere pleidooi dat ‘telers die investeren in duurzame teelt, daarvoor financieel gecompenseerd moeten  worden door alle schakels in de handelsketen’, gedragen wordt en hoe de gesprekken met supermarkten daarover verlopen en de keten daarop aanstuurt.

(Foto HAK Giessen)



Deel dit bericht met je vrienden!