Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Positieve meerjarenbegroting gemeente Altena' Het college stelde het financiële beeld bij vanwege forse tegenvallers in het sociaal domein.
07okt

Positieve meerjarenbegroting gemeente Altena

ALTENA - Met een aantal bezuinigingsmaatregelen presenteert de gemeente Altena een  positieve meerjarenbegroting. Dat valt terug te lezen in de Begroting 2020. Wel was het aan de WMO-kant even slikken met een tekort dat leidt to een bezuiniging van 4 tot 6 ton op het Wmo-budget in 2020. Voor jeugdzorg is een tekort van 1,5 miljoen begroot.

De gemeente Altena is ambitieus en zet in op een aantal financieel omvangrijke wensen en investeringen, zoals de insteekhaven in Werkendam, de atletiekaccommodatie in Sleeuwijk, de bouw van brede scholen, twee nieuwe brandweerkazernes en de aanleg van een nieuwe rotonde. 
De school in Almkerk staat begroot voor 5,5 miljoen, de Regenboogschool in NIeuwendijk voor 4,1 miljoen en het Altena College voor 1,5 miljoen voor aanpassing van de school. Twee nieuwe brandweerkazernes in Hank en Almkerk kosten samen 2,25 miljoen. Voor de Werkendamse insteekhaven is al 3,2 miljoen euro gereserveerd. Voor de rotonde op de Hoge Maasdijk (N322) nabij zit 6 ton in de knip.

Ook gaat het college in 2020 het subsidiebeleid harmoniseren. Daarnaast staat de harmonisatie van de kapitaalgoederen op het programma, waarin het nieuwe onderhoudsniveau voor wegen, groen, begraafplaatsen bepaald gaat worden.

Kostenstijgingen
De rioolheffing en OZB worden geindexeerd met het inflatiepercentage. Ze stijgen dus. De hoogte van het tarief voor afvalstoffenheffing is nog niet bekend. B en W wil inwoners te laten betalen voor de lediging van de groencontainer afhankelijk van het aantal ledigingen. Nu is dat nog gratis.
De rioolheffingen zijn ook nog niet rechtgetrokken. Inwoners uit voormalige Aalburg betalen nu nog nog 181 euro rioolheffing, terwijl dat in Werkendam en Woudrichem 271 euro is. Die tarieven worden op enig moment met elkaar in evenwicht gebracht.

Positief
'Ondanks de financiële tegenwind, worden de ambities en wensen uit het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma voortvarend opgepakt. De gemeente wil voortgang boeken op de weg naar een gezonde, veilige, duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Raad en college doen dat niet alleen, maar samen met de samenleving. Met vertrouwen in de daarin aanwezige krachten ziet het college de toekomst positief tegemoet.' Aldus de gemeente.Deel dit bericht met je vrienden!