Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Advies omroepsituatie 25 juni op agenda gemeenteraad' B&W wil beide omroepen gelegenheid geven zich te presenteren aan de gemeenteraad.
26apr

Advies omroepsituatie 25 juni op agenda gemeenteraad

ALTENA - Een ultieme poging van het college van de gemeente Altena om de twee lokale omroepen in de gemeente te bewegen tot fusie, is mislukt. Daarmee staan de gemeentebestuurders voor de keuze: adviseert het college van B&W het Commissariaat voor de Media (CvdM) om de Aalburgse Omroep Stichting (Oké FM/OkéTV) aan te wijzen als lokale publieke media-instelling of wordt dat Stichting RTV Altena (A-FM/Altena TV)? De route naar een definitief advies en besluit is nu vastgesteld.

De gemeenteraad is nu aan zet en dient in zijn advies te motiveren welke instelling de voorkeur heeft. B&W stelde hiertoe als extra ondersteuning om tot een goed onderbouwd advies te komen, een Discussienota op met een programma van eisen. Dat stuk kreeg de gemeenteraad inmiddels ook.
Het college wil op weg naar dat advies ook beide omroepen in de gelegenheid stellen zich te presenteren aan de gemeenteraad.
Op basis van de uitkomsten van de Altenatafel op 14 mei (waar het besluit van de raadsvergadering wordt voorbereid) en de presentatie van de beide omroepen doet het college een voorstel aan de raad voor het advies aan het CvdM. De behandeling van dit voorstel zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 25 juni aanstaande. ´Veelal wordt het advies van de gemeenteraad overgenomen (door het CvdM - red.)', zo stelt de door de gemeenteraad ontvangen Raadsinformatiebrief.

Route
Puntsgewijs is de route die nu gevolgd gaat worden als volgt:
  • Gemeenteraad komt tot een gemotiveerd advies welke instelling zijn voorkeur heeft;
  • Advies van de gemeenteraad gaat naar CvdM;
  • CvdM nodigt de lokale omroepen uit om hun zienswijze toe te lichten;
  • Alvorens een besluit te nemen, waarbij in ieder geval één aanwijzingsaanvraag wordt afgewezen, dient CvdM op grond van artikel 4.7 van de algemene bestuursrecht de aanvragers in de gelegenheid te stellen gehoord te worden. CvdM organiseert een hoorzitting en nodigt gemeenteraad en lokale omroepen daarvoor uit;
  • CvdM neemt een besluit tot één lokale omroep voor 5 jaar;
  • Lokale omroepen kunnen hier bezwaar tegen indienen;
  • Lokale omroepen kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank.
Zie ook:
‘Regionale omroep vraagt om lef’ (zo, 14 apr 2019)
Omroepen komen niet tot elkaar, woord nu aan gemeenteraad (do, 4 apr 2019)


Deel dit bericht met je vrienden!