Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Insectensterfte in Altena tegengaan door biodiversiteit' 'Altena kan een kleine, maar wezenlijke bijdrage leveren'
17apr

Insectensterfte in Altena tegengaan door biodiversiteit

WOUDRICHEM - Insecten staan aan het begin van de voedselketen. Voor bestuiving van bomen en planten zijn ze zeer belangrijk, maar ook als voedsel voor vogels. Insecten zijn feitelijk de hoeksteen van onze natuur. Duits onderzoek naar insectensterfte deed vorig jaar veel stof opwaaien. Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen analyseerden de gegevens met als uitkomst dat de situatie ernstiger is dan gedacht. Ruim 40% van de soorten insecten gaat achteruit en een derde is bedreigd. 'Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Ook de gemeente Altena heeft te kampen met dit probleem.'

CDA Altena en Progressief Altena nemen de handschoen op: 'Als gemeente kunnen we gemakkelijk een klein, maar wezenlijk onderdeel bijdragen aan het tegengaan van deze ontwikkeling. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiever en meer gefaseerd maaibeheer of zelfs sommige stukjes land even helemaal met rust laten. Het blijkt dat de natuur zich wonderbaarlijk snel herstelt en de biodiversiteit snel toeneemt. Door het verschralen van de grond en het inzaaien van bloemrijk gras help je heel eenvoudig onder andere de bijen en hommels.'

Bereidheid
Het succes van de bijenlinten en de waardering die de bloemrijke akkerranden in de afgelopen jaren hebben geoogst, laat zien dat ook ondernemers en inwoners graag bereid zijn een steentje bij te dragen aan het vergroten van de insectenpopulaties. 'Wij zouden enerzijds graag zien dat de gemeente het voortouw neemt bij het actief vergroten van de insecten-leefgebieden. Anderzijds zien wij ook graag dat deze (eenvoudige) richtlijnen en maatregelen snel worden ingevoerd in de gemeente Altena.'

Vragen
Genoemde partijen stellen het college een aantal vragen. Men wil weten of het college de uitkomsten van het genoemde onderzoek onderschrijft en of men de zorgen deelt. Benieuwd is men naar de bereidheid van de gemeente om 'per ommegaande, waar mogelijk, minder en meer gefaseerd te gaan maaien en de bewoners hierover te informeren en erbij te betrekken'. Ook de suggestie van een netwerk van bijenlinten komt voorbij om Altena op de kaart zetten als bijenvriendelijke gemeente: “Altena Zoemt”. Een beleid dat biodiversiteit nastreeft is hierbij ontontbeerlijk.

De Agrarische NatuurVereniging Altena Biesbosch deelt vanuit het project 'Maak Altena bloeiend' bloem- en akkerrandzaden uit aan belangstellende inwoners.Deel dit bericht met je vrienden!