Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem ''In Brabant gaat er niets boven Altena!' nu al gevleugeld' Marcel Fränzel in zijn maiden speech: 'We gaan het samen doen.'
03jan

'In Brabant gaat er niets boven Altena!' nu al gevleugeld

ALTENA - De nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena  is een feit. Woensdag 2 januari werden de nieuwe raadsleden en een groot aantal burgerleden geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering. Na afloop volgde een receptie in de centrale hal van het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel hield daar zijn maiden speech. Ook deze toespraak sloot hij af met zijn inmiddels gevleugelde uitspraak: 'In Brabant gaat er niets boven Altena!' Een motto dat ook op de social media inmiddels ruim gedeeld wordt. Fränzel riep zijn gehoor op om 'samen de schouders onder Altena te zetten'. 

Goedenavond dames en heren,

Als uw waarnemend burgemeester heet ik u van harte welkom bij de officiële start van onze gemeente Altena. Hier sta ik dan als voltallig college van burgemeester zònder wethouders. Er wordt door de formerende partijen zeer hard gewerkt en over enige tijd is er een complete ploeg met vijf enthousiaste wethouders.

Wel is er aan het begin van de avond de eerste gemeenteraad van Altena officieel geïnstalleerd. Door uw stem heeft u de politieke kleur bepaald van deze raad. Maar liefst 31 raadsleden gaan met veel enthousiasme en energie de belangen van onze 55.000 inwoners de komende drie jaar dienen.

Een historische gebeurtenis en de enige plek in Noord-Brabant waar dit vandaag gebeurd.

De nieuwe gemeente Altena, het zijn vier woorden die deze avond een paar keer door mij uitgesproken zullen worden. Maar in Altena willen we betrokkenheid en mee doen van burgers centraal stellen. Daarom roep ik u op daar bij deze toespraak gelijk een klein begin mee te maken.

Immers die nieuwe gemeente Altena daar hoort u ook bij.

Ik wil daarom voorstellen dat wij deze 4 woorden vanavond gezamenlijk uitspreken. Ik nodig u graag uit om, iedere keer als ik in mijn toespraak de woorden de nieuwe gemeente Altena uit wil gaan spreken, dat samen met mij te doen. Ik zal u daarbij helpen door deze kaart omhoog te houden.

Vrienden van Altena,

Zo mag ik u toch wel noemen denk ik, vrienden van Altena, u heeft zich vele jaren ingespannen om de nieuwe gemeente Altena te realiseren.

Het is niet zomaar iets. Je eigen vertrouwde gemeente opheffen en ermee instemmen dat de eigen gemeente onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe gemeente Altena.

Het was een bijzondere weg die we samen hebben afgelegd om tot deze keuze te komen. Voor sommigen ging het niet snel genoeg, voor anderen lag het tempo bijna te hoog, maar uiteindelijk zijn we er met elkaar goed uitgekomen en zijn officiële besluiten voor de nieuwe gemeente Altena genomen.

Dank aan de 57 raadsleden, de 11 wethouders en de drie burgemeesters van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Dank ook aan alle ambtenaren en overige betrokkenen. U allen hebt zeer veel werk verzet om te komen tot waar we nu staan….. de nieuwe gemeente Altena. 

We zijn er trots op, de vooruitzichten zijn goed, alle kansen zijn aanwezig op een succesvol samen leven, wonen en werken met elkaar op ons ‘unieke eiland’.

Van ons allen wordt verwacht dat we elkaar wel even de tijd gunnen om te wennen. Wennen aan vergaderen met 31 raadsleden, wennen aan de grootte van de nieuwe organisatie, wennen aan de plek van dit fraaie gemeentehuis in Almkerk, wennen aan het dienstbaar zijn voor onze inwoners in maar liefst  21 vitale gemeenschappen en wennen aan onze nieuwe positie in de regio.

Natuurlijk gaat niet alles direct ‘op rolletjes’, we hebben ons uiterste best gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch zal er ook nog wel eens wat fout gaan, ik reken op uw begrip daarvoor de komende tijd.

Maar uiteindelijk gaat het lukken, daar ben ik van overtuigd, want zo’n nieuwe frisse gemeente geeft ontzettend veel energie.

Samen, met onze inwoners, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en met de raad, het college en de ambtenaren, samen gaan we de uitdaging aan.

Er is veel voorbereid, er liggen visies, ambities, ik heb zelfs al een manifest in ontvangst mogen nemen. Maar we gaan alle mooie plannen en alles wat we hebben voorbereid nu ook echt in de praktijk brengen. Dat dat ons gaat lukken, is geen vraag.

U heeft al zo hard gewerkt aan de nieuwe gemeente Altena, dat succes al bijna gegarandeerd is.

Nu is de fase aangebroken dat we het gaan doen, we gaan de ambities waar maken.

Deze ambities staan verwoord in de Toekomstvisie Altena. Het basisdocument voor onze gemeente dat het kompas is voor onze toekomst en daarmee richting geeft. Zelfredzaamheid, duurzaamheid een veelzijdigheid zijn daarbij de drie kernbegrippen. Over alle drie wil ik kort wat zeggen.

1e Kernbegrip: Zelfredzaamheid

Op ons eiland is van oudsher sprake van een sterke onderlinge betrokkenheid. We zien om naar onze medemens onze omgeving, historie en tradities. Als eilanders zijn we gewend de broek zelf op te houden, ons ondernemerschap is sterk ontwikkeld. Veel inwoners participeren actief in kerken, jeugd- en ouderenverenigingen, culturele organisaties en sportclubs. Bovendien zetten velen zich als vrijwilliger in. Kortom ook in de nieuwe gemeente Altena zijn we er voor elkaar en helpen we elkaar.

Zelfredzaamheid vraagt wel een omslag in onze manier van samen werken, bij zowel inwoners als bij de gemeente. Zelfredzaamheid kunnen we alleen waarmaken als we als gemeente vertrouwen hebben in de burgers en als deze op hun beurt vertrouwen hebben in de gemeente. Dat wil niet zeggen dat we als gemeente ons afzijdig houden, uiteraard houden we oog voor deelname van een ieder en voor samenhang en kwaliteit.

2e Kernbegrip: Duurzaamheid

In  de nieuwe gemeente Altena  omarmen wij duurzaamheid als leidend principe. Het is een belangrijke wens van veel inwoners. Duurzaamheid heeft naast behoedzaam omgaan met de Schepping en onze unieke natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, kortom goed rentmeesterschap, òòk nadrukkelijk een sociaal-maatschappelijke dimensie. We willen dat iedereen kan meedoen, aan betaald of onbetaald werk, deelneemt aan bewegen, sporten en culturele activiteiten. We willen een inclusieve samenleving zijn. Dat geldt voor alle inwoners van Altena, maar met bijzondere aandacht voor opgroeiende jongeren (12 tot 18 jaar), kwetsbare mensen en ouderen.

3e Kernbegrip: Veelzijdigheid

En veelzijdigheid, dat spreekt bijna voor zich. In de nieuwe gemeente Altena  zijn 21 kernen, 21 unieke leefgemeenschappen. Ieder met een eigen karakter, eigen gewoontes en ieder met hun eigen kracht. Het belang van die eigenheid ook in Altena kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Het was immers de hier bekende staatsman Abraham Kuijper die het begrip ‘soevereiniteit in eigen kring’ eeuwen geleden al heeft benadrukt. Maar daarnaast maakt ook ‘eenheid in verscheidenheid’ de nieuwe gemeente Altena  tot een krachtige gemeente die nog beter op haar toekomstige taak is voorbereid en nog beter de belangen van haar inwoners, in deze turbulente wereld, kan dienen .

Vrienden van Altena, ik kom tot een afronding.

Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat we er allemaal vertrouwen in kunnen hebben. We gaan het samen doen. We mogen er trots op zijn.

En u weet in Brabant gaat er niets boven Altena!

Van harte nodig ik u dan ook uit om de handen ineen te slaan en de schouders er onder te zetten en met Gods zegen samen van denieuwe gemeente Altena een succes te maken.

We zijn gestart, het is zover.” 

(Foto still stream gemeente Altena)

Zie ook:
Nieuwe raad gemeente Altena geïnstalleerd (wo, 2 jan 2019)
Logo gemeente Altena prijkt op nieuwe gemeentehuis (do, 20 dec 2018)


Deel dit bericht met je vrienden!