Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gesprek over duurzaam Altena 'hard nodig'' 'We liggen veel te ver achter op onze eigen doelstellingen.'
10okt

Gesprek over duurzaam Altena 'hard nodig'

GIESSEN / ALTENA: Op 21 november kiest Altena een nieuwe gemeenteraad. Het bestuur van Natuurvereniging Altenatuur is zeer bezorgd. 'Het terugdringen van de CO2-uitstoot gaat veel te langzaam, de vervuiling houdt aan. De temperatuur op aarde stijgt veel te snel.' Daarom moet er een gesprek op gang komen en graag zo snel en zo diepgaand mogelijk. Het Groene Geheim van Giessen komt daarom in beweging en organiseert op 10-10 een verkiezingsgesprek over dit belangrijke thema.

In 2007 besloten de gemeenten die nu de gemeente Altena vormen: 30% op CO2 te besparen en 20% van de energie schoon op te wekken in 2020. 'Het resultaat tot vandaag is dat er aan CO2 uitstoot 0% verminderd is en aan opgewekte schone energie 6%. In 2015 spraken bijna tweehonderd landen in Parijs met elkaar af om de stijging van de temperatuur onder de 2, maar liefst onder de 1,5 graad te houden. Dat is ambitieus, en vraagt om een bijdrage van iedereen. We liggen veel te ver achter op onze eigen doelstellingen en zeker die van het klimaatakkoord van Parijs. Vandaar de nieuwe acties vanuit het Groene Geheim van Giessen.'

Duurzaamheidsdag
De landelijke duurzaamheidsdag op 10 oktober, de tiende van de tiende, wil men benutten om klimaatverandering op het eiland Altena beter en sneller op de kaart te krijgen. Het vervangen van ‘oude’ fossiele energie door ‘nieuwe’ schone energie vergt een nieuwe inrichting van het landschap. 'In 2016 hebben wij al een berekening en tekening gemaakt voor alle bewoners: alle daken vol zonnepanelen; zonnevelden en windmolens; minder vlees op ons bord en elektrische auto’s en vrachtauto's. '

Moed
Een nieuwe weg inslaan, vergt ook visie en moed bij de gemeente die een belangrijke rol heeft in de duurzaamheid. Het nieuwe gemeentebestuur wordt geconfronteerd met een aantal zeer ingrijpende veranderingen in de samenleving. Altenatuur: 'Het is de vraag hoe zij zich daarin op zal stellen. Zal zij alleen maar regels toepassen waardoor veel nieuwe ontwikkelingen worden geremd? Laat ze het aan andere organisaties over of pakt ze regie? Met de naderende verkiezingen is dit het moment om een verkiezingsgesprek over duurzaamheid te organiseren.'

Altena college
Dat gebeurt op 10-10 op het Altena College. 'Met ongeveer 100 mensen, voeren we een gesprek om elkaar wijzer te maken: te kiezen politici, ambtenaren en koplopers op energie, voedsel, landbouw en mobiliteitsgebied. We gaan samen uitzoeken welke concrete maatregelen ons nieuwe bestuur als eerste moet nemen om Altena op langere termijn leefbaar te houden. Hennie Roorda, heemraad van waterschap Rivierenland dat in 2025 duurzaam wil zijn, zal het gesprek leiden.'

Een groot aantal partijen doet mee. Zoals Agrarische Natuur Vereniging, ZLTO-Altena, woningcorporaties, Brabants Landschap, energiecoöperatie DEcAB, maar ook ondernemers en bewoners.

Pers en info
Altena TV neemt de avond op en zendt het uit. Ook andere media geeft aandacht aan het groen initiatief. Op YouTube onder de titel ‘Groene Geheim van Giessen’ zullen filmpjes te zien zijn van de koplopers. Op www.Altenatuur.nl is meer informatie te vinden.

Zie ook:
Verkiezingsgesprek lijsttrekkers over duurzaamheid (ma, 9 jul 2018)
Geen Duurzaamheidsdag op 10-10 in Altena (wo, 6 sep 2017)
Vlaggen en discussie in Altena op Duurzaamheidsdag (do, 17 aug 2017)


Deel dit bericht met je vrienden!