Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kostenstijging Waterschapslasten' Voor 2018 is een stijging van 2,1% ten opzichte van 2017 ingeboekt.
28nov 2017

Kostenstijging Waterschapslasten

REGIO - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland stelde vrijdag 24-11r de begroting 2018 definitief vast. De begroting 2018 is gebaseerd op het bestuursakkoord voor de periode 2015 – 2019 ‘Veilig en vernieuwend’ en het Waterbeheerprogramma 2016-2021.

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2018 om aan haar taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Uit de begroting 2018 vloeien de waterschapsheffingen voort. Met de opbrengst van deze heffingen doet het waterschap de noodzakelijke uitgaven voor veiligheid tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor voldoende en schoon (oppervlakte-)water. Daarnaast zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor veilige wegen en een goede bereikbaarheid.

Tarieven 2018
Eén van de uitgangspunten is dat het bestuur zich zal blijven inzetten voor beperking van de lastenstijging en een eerlijke verdeling van de tarieven over de verschillende belastingcategorieën. De stijging bedraagt in 2018 gemiddeld 3,3%. Dit is conform het bestuursakkoord.

De volgende tarieven gelden in 2018 voor Gelderland en Noord Brabant

Zuiveringsheffing € 53,74 per vervuilingseenheid

Ingezetenenomslag (inwoners) € 86,58 per woonruimte

Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks) 0,046800% (van WOZ-waarde)

Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks) €75,20 (per hectare)

Natuur (binnendijks) €2,12 (per hectare)

Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ waarde € 250.000) in het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt in 2018 in totaal € 365,- aan waterschapslasten. Dit is een stijging van  2,1% ten opzichte van 2017.  Deel dit bericht met je vrienden!