Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Waterschap schouwt watergangen ' Schone, diepe sloten zijn nodig voor een vlotte aan- en afvoer van water.
04okt 2017

Waterschap schouwt watergangen

REGIO - Vanaf 1 november 2017 start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden.

Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit.

Schouw
Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden. Dit wordt de maaischouw genoemd.

Alm en Biesbosch
In Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen vanaf 1 december 2016.

A-, B- of C-watergang?
Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A-, B-, of C-watergang is? Gebruik de interactieve kaart op onze website: www.waterschaprivierenland.nl/legger-wateren.

Op tijd beginnen
Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit.

Sanctiemaatregel schouw
Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende regel: de preventieve last onder dwangsom. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achter elkaar zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om extra te wijzen op de onderhoudsplicht.

De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder’ als zij twee achtereenvolgende jaren niet vóór 1 november (of in het gebied Alm en Biesbosch vóór 1 december) aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet heeft uitgevoerd, moet een dwangsom aan het waterschap worden betaald.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing, vuil en andere materialen moeten de eigenaren van de gronden langs de B-watergangen er ook voor zorgen dat deze wateren op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert vanaf 1 maart 2018 de diepte van de B-watergangen in bepaalde delen van het beheersgebied. De gebieden met diepteschouw staan op een interactieve kaart op onze website.

Meer informatie
Voor meer informatie en een filmpje over de schouw kijkt u op onze website: www.waterschaprivierenland.nl/schouw. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen via (0344) 649 090 of mailen naar schouw@wsrl.nl.Deel dit bericht met je vrienden!