Alles over Woudrichem...

Kerken - Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk

Gereformeerde Kerk
Giessen-Rijswijk 

 

Rijswijksesteeg 7 / Gherstkamp 
42814 EX
Rijswijk (NB)

 
Diensten
Iedere zondag - 10.00 uur
 
Voorganger Scriba

Vacant.


Mw. M. v. Breugel - Smits

Burgstraat 41
4283 GE Giessen

0183 - 44 20 10
0612 345 678

Algemeen / geschiedenis Website

"Op dit moment zijn wij een gemeente, waarin  het vieren van Gods aan-wezigheid in prediking, in liederen, ge-beden, en in de tekenen van doop, avondmaal en zegen belangrijk is.
Hierin vinden we de ruimte voor verschil in geloofsbeleving, en bijzon-dere aandacht voor de jeugd belangrijk.
Dit heeft onder andere geleid tot een brede liturgische inzet.
Daarnaast zijn wij een zorgzame ge-meente waarin men zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt. Omzien naar elkaar door middel van bezoekwerk en pastoraat vanuit de opdracht van ‘herder zijn voor elkaar’ in navolging van Jezus behoort tot de basis, die wij willen behouden."
 

 

www.gkgr.nl

© Fotografie: Woudrichem.net