Alles over Woudrichem...

Column

Op ‘t Loev, het blijft afwachten (woensdag 24 maart 2021)

Afbeelding bij Column: Op ‘t Loev,  het blijft afwachten

Graag geef ik een korte uitleg over het bezwaar dat stichting ROHM (Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk) maakte tegen het bouwplan Op ' t Loev' in Woudrichem. Wij merken dat er mensen zijn die niet precies weten hoe de rechtspraak in Nederland  in elkaar zit.

Heel in het kort bestaat deze uit strafrecht, civiel recht, militair recht en bestuursrecht. De Raad van State is het hoogste bestuursrechtscollege van Nederland. De voorzitter is koning Willem Alexander. De vice-president is mr. Thom de Graaf. Als je van een overheidsplan (in dit geval van de gemeente Altena) vind dat deze niet goed is, dien je jezelf in principe daarbij neer te leggen. Het besluit is immers democratisch tot stand gekomen binnen de gemeenteraad.
Als je het plan werkelijk slecht vindt omdat je vermoed dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan belangrijke zaken als internationaal erfgoed, waterveiligheid en dergelijke, kun je een beroep doen op de Raad van State. Je legt het plan dan voor, met het verzoek om het hele plan en de gang van zaken te toetsen aan de wetten, regels, richtlijnen van het land. Het gaat dan niet om de beoordeling van mooi of lelijk, maar of echt overal aan gedacht is in de voorbereiding en of de procedures goed doorlopen zijn. Voor het bouwplan aan de Hoge Maasdijk zijn de drie Staatsraden Mr. Verburg, Mr. ten Veen en mr. Kuijer aangewezen om de zaak te onderzoeken en te oordelen. Mr. Ten Veen trad op als voorzitter. Zie: https://www.raadvanstate.nl/overrvs/organisatie/leden-staatsraden/

De uitspraak van de Raad van State is bindend voor alle partijen en wordt zeker niet binnen 6 weken verwacht omdat voorzitter ten Veen al gezegd heeft dat daarvoor de zaak te complex is met veel botsende belangen.

De stichting ROHM is dus bezorgd, dat de directe omgeving van de oude vesting Woudrichem verstoord zou raken door dit bouwplan met te veel en te hoge gebouwen. Het is tekenend, dat de stichting niet alleen stond met deze zorgen. Ook een omwonende heeft een bezwaarschrift bij de RvS ingediend, evenals de molenaar, want deze vreest verstoring in de windvang die hij nodig heeft en beschermd is door de regelgeving rond molenbiotopen. Er waren immers nog niet lang geleden nog bomen op de wal gerooid omdat ze boven de molenstelling uitgegroeid waren.
Het is frappant, dat zelfs het hogere overheidslichaam de provincie Noord Brabant eveneens een bezwaarschrift indiende bij de RvS, met grotendeels dezelfde bezwaren en argumenten als de stichting ROHM. Toch is het voor ons ongewis welke kant de uitspraak op zal wijzen. Alle partijen verkeren nu in spannende afwachting.

Jos Korthuis
Stichting ROHM

Jos

Jos


Jos

Jos

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)