Alles over Woudrichem...

Column

Draken verslaan (donderdag 19 november 2020)

Afbeelding bij Column: Draken verslaan

Omdat minister Schouten voor het kerstreces er een draak van een wet wil doordrukken,  gingen de boeren noodgedwongen weer op stap. Lagere overheden krijgen dan de macht om boeren én burgers zónder procedure te onteigenen. De vrijgekomen vergunde rechten van boeren kunnen toegewezen worden aan andere sectoren. Als er veel behoefte is om te bouwen en word je als boer onteigend, dan krijg je daarna een beroepsverbod. U leest het goed: BEROEPSVERBOD! De enige mogelijkheid om boer te blijven is vertrekken naar het buitenland.

Daarmee verbonden is dat de vergunningen van boeren die in een straal van 10 km van een Natura2000 gebied wonen ingenomen kunnen worden. Dit treft bijna alle boeren, omdat die gebieden aansluiten op elkaar. Dure vergunningen en forse investeringen zijn dan ineens waardeloos geworden. Voortaan zullen vergunningen voor maximaal 5 jaar verstrekt worden en bij verlengen worden de eisen aangescherpt. Je hebt geen kans om je investeringen terug te verdienen en bij verkoop van je bedrijf lever je gelijk 30% van de vergunde rechten in en moet je bij de belastingdienst een “donatie” doen. Bij verkoop van het bedrijf moet ook gelijk 30% ingeleverd worden. Er is dus veel geïnvesteerd in het bedrijf en de vergunningen om alles op orde te hebben en 30% is dan ineens verdwenen! Stel voor: u zet een flat neer met 90 appartementen en na verkoop mag de nieuwe eigenaar er plotseling maar 60 verhuren en dat terwijl die andere 30 ook allemaal volledig ingericht zijn en er dus wezenlijk niets verandert. Het ergste is dat de depositie niet gemeten is, maar berekend. Er loopt een universitair onderzoek met metingen, maar de resultaten mogen niet gebruikt worden om je te verdedigen. De berekening telt, de meting niet. Heet hangijzer blijft dat boeren meer stikstof opnemen dan ze uitstoten en dat dat niet meegenomen wordt in de berekeningen. Zullen we voortaan ook alleen maar de uitgaven melden bij de belastingdienst?

Dit allemaal omdat er natuurorganisaties zijn die paniek zaaien en daarmee subsidie binnenhalen. Zij zijn een stikstoflobby begonnen en hebben veel gebieden aangewezen als stikstofgevoelig, maar of dat echt zo rampzalig is, wordt niet gecontroleerd. Hoe zuiver zijn deze organisaties? Onlangs is namelijk een uitspraak van het Europese Hof geweest, omdat gebleken is dat natuurorganisaties subsidiegeld oneigenlijk gebruikt hebben. Zij hebben met geld dat ergens anders voor bedoeld was, landbouwgrond opgekocht tegen dusdanige prijzen dat het voor een boer onbetaalbaar werd. Daarnaast is bekend geworden dat er ineens 82.000 ha stikstofgevoelige natuur is bijgetekend. Plotseling was land van boeren die deelnamen aan natuurprojecten stikstofgevoelige natuur, zonder dat de boer daar iets vanaf wist.

Een draak van een wet, gebaseerd op gebakken lucht, omdat alles opgelost kan worden door de norm gelijk te stellen aan die van de overige EU landen en ook rekenmodel te gebruiken.

Irene Dubbeldam
Almkerk

Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam


Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)