Alles over Woudrichem...

Column

Vee vervuilt? (donderdag 15 oktober 2020)

Afbeelding bij Column: Vee vervuilt?

Veehouders worden steeds weer geconfronteerd met regels en wetten die het ministerie in wil voeren om zogenaamde uitstoot te beperken. Dit is al jaren aan de gang: zure regen, fosfaat en stikstof. De “groene beweging” slaat de plank regelmatig mis en dat wordt niet breed gecommuniceerd. In de jaren ’90 moest het fosfaat uit de wasmiddelen gehaald worden, omdat het slecht was voor het milieu. Het slootleven nam drastisch af, omdat er te weinig algen waren. Laten die algen toch net fosfaat nodig hebben om te groeien en een deel van de vissen die algen eten. Zo werd stilletjes weer fosfaat aan wasmiddelen toegevoegd.

Vee in de wei zou ook voor vervuiling van het oppervlaktewater zorgen. Dat gebeurt via de mest. Koeien zijn niet de enigen die mesten op het land, ook vogels en dan met name ganzen produceren een grote hoeveelheid mest, wat voor koeien bij het drinken van oppervlaktewater kans op salmonella geeft.

Veel fabrieken lozen  hun afval op de rivieren, de lozingsvergunningen zijn verouderd. Daar staat tegenover dat van boeren al jarenlang alles geregistreerd wordt. Van wat het vee eet tot hoeveel mest er uitgereden wordt, welk gewas op welk stuk grond staat en ook nog wanneer het gezaaid en geoogst wordt. De mest wordt bemonsterd om te zien of de samenstelling van de mest overeenkomt met wat er gevoerd wordt en of de hoeveelheid klopt met het aantal dieren. Van de industrie is nagenoeg niks bekend.

De natuur vervuilt zichzelf ook. Er zijn in Altena diverse ecologische verbindingszones, waar weinig tot geen onderhoud gepleegd wordt. Hierdoor treedt vervuiling van de aangrenzende sloten op, zelfs zo erg dat het slib afgevoerd moet worden naar gespecialiseerde bedrijven in het Rijnmondgebied. Bij metingen op de Veluwe is ook geconstateerd dat een deel van de stikstofneerslag afkomstig is van rottende plantenresten.

Toch vreemd dat natuurorganisaties met de vinger wijzen naar de veeteelt, maar tegelijkertijd zelf de natuurgebieden vol gooien met o.a. runderen. Het vee van de boeren stoot uit en dat van de organisaties zelf niet? Komt nog bij dat het ook nog eens exotisch vee is: Aziatische waterbuffels, Poolse koniks en Schotse Hooglanders, klinkt echt Nederlands vindt u niet?

De boeren in o.a. Altena moeten beschikken over een natuurbeschermingswetvergunning i.v.m. de Biesbosch, Pompveld en Munnikenland. Natuurorganisaties hoeven die blijkbaar niet te hebben. Onlangs werd bekend dat het vee in het Munnikenland niet geschikt is voor consumptie omdat die dieren worden gehouden op depots van vervuild slib. Begrijpt u de commotie dan nog? Een boerderij ligt zwaarder onder vuur dan de zware industrie? Verdrievoudiging van de kudde in de Biesbosch is mooie natuur? Vervuild slib is een natuurgebied?

Irene Dubbeldam
Almkerk

Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam


Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)