Alles over Woudrichem...

Column

Nattigheid (donderdag 13 augustus 2020)

Afbeelding bij Column: Nattigheid

In deze droge periode waarin gevraagd wordt om zuinig te zijn met water, laait de discussie ook weer op dat boeren veel water gebruiken. Boeren nemen per jaar met hun land gemiddeld 8.000.000 liter water per hectare op, dat is gelijk aan 800 mm neerslag. Dit water wordt gebruikt om het grondwaterpeil op peil te houden, via de grond wordt het water gefilterd en gebruikt om gewassen te laten groeien. Een groot deel van het jaar is de neerslag toereikend, maar boeren hebben in de zomer wel water nodig om hun vee te laten drinken of om hun akkers te beregenen bij een tekort aan neerslag. Dat water halen zij uit de sloot. Ook fruittelers die hun bomen tegen vorst moeten beschermen als zij in bloei staan maken gebruik van slootwater.

Het waterschap regelt het peil bij overschot en tekorten en is verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van die sloten. Daarom betalen boeren ook waterschapslasten van gemiddeld 100 euro per hectare. Natuurorganisaties gebruiken ook veel water uit de sloten voor de gebieden die zij beheren en dragen gemiddeld 4 euro per hectare af aan het waterschap, dat is dus 4% van wat de boeren betalen. Eigenlijk is het een extra subsidie, die u niet direct in de jaarverslagen van die organisaties terugziet. Mensen staan er vaak niet bij stil dat er door natuurorganisaties veel water gebruikt wordt, ze staan er nog minder bij stil dat er veel ongelijkheid in de bijdrage aan het waterschap is, terwijl beide partijen van een openbare dienst gebruikmaken.

Het onderhoud van de sloten bestaat uit het met een kraan verwijderen van riet uit de loop van de sloot. Het slootvuil dat het waterschap verwijdert, wordt meestal op het land van de boer gedeponeerd. Die moet maar zien hoe hij het verwerkt. Sloten langs de openbare weg vallen onder verantwoording van het waterschap, het overige deel moeten de boeren zelf bijhouden. Doen ze dit niet goed of op tijd dan volgt een boete. Natuurorganisaties houden hun deel van de sloten vaak niet bij omdat het goed zou zijn voor de biodiversiteit. Dit zorgt voor opstoppingen tijdens de aan- en afvoer van water. Hier zijn dan geen financiële gevolgen aan verbonden.

De boeren nemen dus water op en gebruiken water, maar betalen en werken daar ook voor. Overtollige neerslag wordt ook via de sloten van de boeren afgevoerd naar gemalen om daar in een rivier gelaten te worden. Hoe moet dat in de toekomst als de boeren weg zijn, de sloten dichtgegooid worden en het land bebouwd is? Pompen of verzuipen?

Irene Dubbeldam
Almkerk

Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam


Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)