Alles over Woudrichem...

Column

Domme, opstandige boeren? (dinsdag 21 juli 2020)

Afbeelding bij Column: Domme, opstandige boeren?

De boeren gaan weer op pad. Dit keer is het geen 'losse' actie van groepjes boeren, maar een actie die gepland is door de Farmers Defence Force (FDF). Zij protesteren om diverse redenen:

De boeren zitten met hun stikstofdepositie 10,2 miljoen kilo onder de gestelde norm. Deze ruimte wordt de boeren afgenomen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Zij hebben wel voor deze ruimte betaald en deze ruimte staat op hun vergunning.
De ruimte die vrijkomt, komt niet ten goede van de natuur, maar van de bouw van huizen en wegen. Hierdoor neemt de uitstoot toe. De overheid wil goedkoop aan grond komen en deze grond duur doorverkopen.
De opgelegde voermaatregel tast het welzijn van de koeien aan. Het brengt hogere kosten met zich mee levert veel minder resultaat dan het voorstel van het Landbouw Collectief.
Meer openheid van zaken van het RIVM. Er wordt met verschillende maten gemeten en de boeren worden daardoor in slecht daglicht geplaatst.
De berekeningen moeten gelijk getrokken worden. De depositie van de boeren wordt tot 100 km berekend, van verkeer tot 5 km. Dit geeft grote afwijkingen.

De FDF is ontstaan naar aanleiding van de stalbezetting in Boxtel. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een organisatie die opkomt voor de agrarische belangen in de ruimste zin van het woord oftewel: All 4 one!

Deze actie is al ruim van tevoren aangekondigd en strak georganiseerd. Op social media zie ik dat steeds meer groeperingen, uit onvrede met het beleid, zich heel graag aan willen sluiten. De boeren kunnen in korte tijd veel kunnen organiseren en eenheid creëeren en ze roepen medestanders op om aan te sluiten. Ik hoop dat de groeperingen die gebruik willen maken van het organisatietalent van de FDF, zich houden aan de gedragsregels waar de boeren zich ook steeds aan houden.

Het mooie van deze situatie is dat veel boeren, die zich alleen met computers en smartphones bezighouden als dat voor de bedrijfsvoering niet anders kan, ineens alle knoppen weten te vinden. Goed georganiseerde app-groepen en facebookpagina’s worden volop gebruikt en die mannen kunnen ineens typen als volmaakte directiesecretresses.

Ze zijn niet dom en opstandig, ze komen op voor hun bedrijf, hun levenswerk en inkomen. In het bedrijfsleven kunnen ze veel leren van de toewijding van deze beroepsgroep. De term boerenverstand komt niet uit de lucht vallen en ik hoop van harte dat het boerenverstand in deze prevaleert.

Irene Dubbeldam
Almkerk

Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam


Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)