Alles over Woudrichem...

Column

Zijn boeren luchtvervuilers? (donderdag 2 juli 2020)

Afbeelding bij Column: Zijn boeren luchtvervuilers?

De boeren vinden dat het tijd wordt dat de burgers gaan begrijpen wat er zich bij hen afspeelt. Ze krijgen maatregelen opgelegd, die gebaseerd worden op aannames. Veel zijn er al weerlegd, maar dat is minder bekend. Daarom zet ik af en toe eens wat aannames en feiten voor u op een rijtje, zodat u kunt zien waar zij mee geconfronteerd.

Door de perikelen rondom stikstofdepositie denken mensen dat boeren enorme luchtvervuilers zijn. Zij zouden via de mest van hun dieren teveel stikstof produceren, wat ten koste zou gaan van de natuur.

Er zijn twee soorten stikstof. NOX is afkomstig van auto’s, vliegtuigen en industrie en NH3, die is afkomstig van de landbouw. Na een droge periode kan er tijdens een bui 20-30 kg stikstof per hectare neerslaan. NOX bindt zich aan NH3 en wordt opgenomen door de gewassen van boeren en dat zorgt ervoor dat die gewassen beter groeien. Er wordt dan ook meer CO2 opgenomen. De boeren nemen met hun gewassen meer stikstof op dan ze uitstoten, een soort kringloop dus. Geen enkele andere sector doet dat. De boeren mogen de stikstofopname van hun gewassen niet meetellen in de berekening, raar toch?

Het stikstofprobleem is voornamelijk een papieren probleem en de boeren zijn bereid om te helpen deze berekening op te lossen, maar niet ten koste van alles. Zij hebben namelijk al veel geïnvesteerd om de uitstoot te reduceren en hebben daarom ook met het Landbouw Collectief een voorstel ingediend bij de minister, waarmee ze, tegen lage kosten, de uitstoot nog verder kunnen verminderen. Helaas opteert zij voor maatregelen die veel meer kosten, minder stikstofreductie opleveren en het welzijn van dieren aantasten.

Wetenschappers hebben aangetoond dat het kabinet zich baseert op rekenmodellen uit de jaren ’90, die dus niet meer actueel zijn. Sindsdien zijn veel minder boeren en wordt er ook veel minder vee gehouden. Er werden geen metingen verricht, alles wat geroepen werd over de stikstofdepositie was hypothetisch. De boeren moeten het niet-bestaande probleem oplossen door de veestapel in te krimpen. Na recente metingen is gebleken dat het grootste deel van de stikstof die in de natuur gevonden wordt, niks met landbouw te maken heeft. Die is vooral afkomstig van de industrie, wegen en autobanden. Een ander deel komt gewoon uit de natuur zelf door rottende plantenresten, een echt natuurproduct dus.

Hoe diep kan een land zinken?

Irene Dubbeldam
Almkerk

Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam


Irene Dubbeldam

Irene Dubbeldam

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)