Alles over Woudrichem...

Column

Het coronavirus, een kijkje achter de schermen. (donderdag 16 april 2020)

Afbeelding bij Column: Het coronavirus, een kijkje achter de schermen.

Het coronavirus, een kijkje achter de schermen. Wat doen gemeentebestuurders en ambtenaren om de maatregelen die landelijk worden aangekondigd zo goed mogelijk door te voeren? Samen met betrokken partijen zijn zij aan de slag voor Altena.  Wat gebeurt er op het gebied van Cultuur, Welzijn en Zorg.

“Als je denkt dat kunstenaars niet een vitale beroepsgroep vormen, probeer dan je tijd in thuis-isolatie door te brengen zonder muziek, boeken en gedichten, films en kunst.”

Deze uitspraak hoorde ik laatst en trof mij. Onder meer Bibliotheek CultuurPunt Altena doet er veel aan om al die kunstvormen aan te bieden aan onze inwoners. De vestigingen en afhaalpunten zijn gesloten, maar via internet blijft de bibliotheek bereikbaar. Directeur Marian van der Wal vertelt: “E-books, LuisterBieb en ThuisBieb zijn ruimer beschikbaar. Cultuureducatie en taaleducatie verzorgen we nu online voor scholen, zodat zij die kunnen gebruiken voor hun lessen. Voor (kwetsbare) ouderen is de Boekendienst aan Huis beschikbaar. We brengen tijdschriften naar verzorgingshuizen en bieden sinds kort de Afhaal Bibliotheek aan.” Voor dat laatste initiatief kunnen bezoekers, volgens de richtlijnen van het RIVM, aangevraagde boeken op afspraak afhalen in De Werf in Woudrichem. “We merken dat mensen daar blij mee zijn en veel gebruik van maken. Daarnaast bellen we leden waarvan we weten dat ze niet digitaal onderlegd zijn. Dit levert fijne gesprekken op. Mensen vertellen dat ze niemand meer zien en eenzaam zijn, maar nu gelukkig worden van een praatje met ons.”

Anne-Marie van der Vliet, ouderenwerker bij Trema Welzijn merkt dat ook: “Onze ouderenadviseurs gaan normaal gesproken naar de mensen thuis. In plaats daarvan bellen ze nu. Ook de maaltijdbezorging gaat gewoon door, natuurlijk zoals de RIVM dat voorschrijft. De maaltijd zetten we niet meer binnen, maar op een tafeltje buiten bij de voordeur. We zijn heel trots op deze maaltijdbezorgers!” Naast Trema Welzijn is ook Welzijn Pro Seniore met haar vele vrijwilligers actief voor ouderen, vooral in het zuidoostelijk deel van Altena.

Voor de mensen met een beperking is BonneVie actief. BonneVie biedt aan cliënten dagbesteding, begeleiding aan huis of een combinatie van deze ondersteuning. Ook de begeleiders van Bonnevie, geholpen door vrijwilligers, hebben hun activiteiten aangepast en nieuwe ideeën bedacht om zorg en activiteiten in deze coronatijd op andere manieren aan te bieden. Van filmpjes bij paarden, vol spelelementen, het zingen van serenades, tot het opnemen en inspreken van bestaande spellen om thuis af te spelen. Verder hebben ze ook al veel mondkapjes genaaid!

In deze ongekende tijden zetten wij als gemeente Altena ons in op de zorg voor (kwetsbare) mensen die door de coronamaatregelen in de knel komen. Zoals voor ouders die een vitaal beroep hebben en niet thuis kunnen blijven voor hun kinderen. Het onderwijs en de kinderopvang zorgen dan samen voor een goede ‘nood’opvang. Deze is ook bedoeld voor kinderen in gezinnen, waar door de thuisisolatie de spanning oploopt. Jeugdbescherming werkt samen met scholen en zorgaanbieders om alert te zijn op signalen die erop kunnen wijzen dat het thuis niet goed gaat. Ook onze buurtsportcoaches zijn betrokken bij de opvang van kinderen in kwetsbare situaties. Voor de zorg in het algemeen hebben wij de stelregel dat wij continue de vinger aan de pols houden bij het bieden van alternatieve zorg, als de reguliere zorg niet kan doorgaan.

Zorgen zijn er ook bij kleine, zelfstandige ondernemers en werknemers met een 0-uren contract die door de coronamaatregelen weinig tot geen werk meer hebben. Voor hen is een tegemoetkomingsregeling beschikbaar. De aanvraag hiervoor verloopt via www.gemeentealtena.nl.

Heeft u vragen over (jeugd)zorg en welzijn? Stel ze ons gerust via OnS Altena, bereikbaar via 0183 - 51 60 60 en ons@gemeentealtena.nl. Graag zijn wij er voor u!

Uit al onze 21 kernen bloeien geweldige initiatieven van nabuurschap op. Om maar een voorbeeld te noemen: in Uppel zijn inwoners gestart met een corona-app voor raad en daad. Vrijwilligers en kinderen deelden hier 200 potten met viooltjes uit. Enorme dank aan alle inwoners, en met name onze zorgverleners, die zich inzetten om deze periode voor de (kwetsbare) medemens ‘lichter’ te maken. Een bloemengroet voor ieder van jullie!

Paula Jorritsma
Wethouder Cultuur, Welzijn en Zorg

Paula

Paula


Paula

Paula

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat   mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)