Alles over Woudrichem...

Column

Politieke analyse (zaterdag 24 maart 2018)

Afbeelding bij Column: Politieke analyse

Na de gemeenteraads-verkiezing en het referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van 21 maart 2018 wordt gezien dat de politieke versnippering alsmaar voort gaat. Politici, waarnemers, journalisten en wetenschappers laten er hun licht over schijnen. De grote partijen van weleer verliezen steeds meer stemmen en zetels. Ze spreken hun achterban moed in met uitspraken, dat het verlies wel meevalt en betrekkelijk is vergeleken met vroegere uitslagen. Vooral de lokale partijen zijn de grote winnaars. Zij winnen aan macht en invloed. Scherpe waarnemers zien naast de bekende bijbelbelt nu ook een groene diagonaal door Nederland lopen van Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Utrecht naar Nijmegen/Arnhem.

Caspar van den Berg, hoogleraar global and local governance aan de Rijksuniversiteit Groningen zegt er interessante dingen over in de Volkskrant van 23 maart 2018. Van den Berg ziet verschillen ontstaan tussen de politieke voorkeuren in de stedelijke gebieden die afwijkt van de landelijke gebieden. Hij ziet de tegenstelling tussen rechtse en linkse partijen vervagen en vervangen worden door andere groepen van partijen. Zo onderscheidt hij klassieke middenpartijen (PvdA, CDA en VVD) kosmopolitische partijen (D66, GL en PvdD) en nationalistische partijen (SP, SGP, PVV en FvdD). De kosmopolitische partijen werden groot on de groene diagonaal en op het platteland domineren de nationalistische partijen.
Ik ben het met van den Berg eens, dat de lokale politiek belangrijker aan het worden is. Deze ontwikkeling strookt met de oorspronkelijke democratische opzet van het bestuur van Thorbecke rond 1850 vastlegde in de Grondwet en de Gemeentewet. Doordat de gemeenten er veel belangrijke taken bij hebben gekregen, heeft hun beleid meer invloed op het dagelijks leven van de burgers. Veel burgers zien niet in, hoe landelijke partijen werkelijk zorg hebben voor een lokale gemeenschap. De gemeentepolitiek staat ongetwijfeld dichter bij de burger staat dan de landelijke politiek. Paradoxaal genoeg is de opkomst bij gemeenteraads-verkiezingen veel lager dan bij landelijke verkiezingen.

Situatie in Altena, waar op 21 november gemeenteraadsverkiezing zijn:
Het valt nog maar te bezien of de lokalo's werkelijk meer betrokken zijn bij de burgers dan de raadsleden die lid zijn van een landelijke partij. Dat moet bij iedere volksvertegenwoordiger onderzocht worden. Want iedere politicus die gewetensvol een zo goed mogelijk bestuur nastreeft ten voordele van de burgers is hoog te waarderen, ongeacht welke partij vertegenwoordigd wordt. Binnen Altena zie ik, dat de lokale politici van de landelijke partijen vaak op diverse niveau’s actief zijn en daardoor ook interessante ingangen hebben bij de provincie en het rijk. Dat staat hun lokale betrokkenheid niet in de weg. Zij en de burgers binnen de gemeente hebben daar juist baat bij.
Het is te kort door de bocht om het idee van conservatief-progressief los te laten evenals de tegenpolen linkse- en rechtse politiek. Ik zie dat er wel een populistische stroming bij is gekomen en dat veel mensen individualistischer zijn geworden en zich afvragen: Wordt ik gehoord? Wordt mijn belang gediend? Het algemene collectieve belang voor grote groepen mensen lijkt minder belangrijk te worden. Toch kan een samenleving zich alleen duurzaam en gezond ontwikkelen wanneer er solidariteit is van sterken met zwakkeren en er bereidheid is tot offervaardigheid om hoge doelen tot stand te brengen. Daarom heb ik het meeste sympathie voor partijen die nog zulke idealen hebben en zulke doelen nastreven.

Progressief Altena:
Voor Altena zie ik dat de driedeling klassiek, kosmopolitisch en nationalistisch niet opgaat. Progressief Altena is een beweging waarin winnende- en verliezende partijen verenigd zijn en waarbinnen een klassieke partij (PvdA) en kosmopolitische partijen (Groen-Links en D66) samen gaan. De laatste tijd is er zelfs een zogenaamde nationalistische partij (SP) mee samengevoegd. Ik hoop dat de PvdD (Partioj voor de Dieren) er zich ook nog mee kan verenigen. Ook onafhankelijke progressief denkende mensen voelen zich thuis bij Progressief Altena. Daarmee is er nauwelijks iets conservatiefs aan Progressief Altena en zeker niets nationalistisch. Hoe lokaal Progressief Altena ook is, zij denkt zeker ook kosmopolitisch. Sociale rechtvaardigheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Niet voor niets wordt ernaar gestreefd dat de nieuwe Altnagemeente direct ook Fairtradegemeente moet worden.

Deze ontwikkeling in Altena is hoopgevend en kan ook landelijk gevolgd worden, want het is logisch dat deze partijen op het gebied van opkomen voor de zwakkeren, een gezonde volksontwikkeling en een duurzame milieuvriendelijke ontwikkeling hoge prioriteit geven. Dat doen ze met grote overtuiging, waardoor hun onderlinge verschillen verschrompelen. Hun verschillende uitgangspunten houdt hen juist scherp. Progressief Altena is de meest voor de hand liggende partij om op te stemmen, omdat ze expert zijn in het overbruggen van kloven en ze al jaren inzien dat er Altenabreed samengewerkt dient te worden.

Ik vind het een goed idee van minister Kajsa Ollongren om bestuurders strenger te gaan screenen. Wat mij betreft dienen niet alleen burgemeesters en wethouders een Verklaring omtrent gedrag (VOG, toegesneden op hun functie) te verwerven, maar ook alle raadsleden. Daarmee is te voorkomen dat er dubbele, dubieuze en wellicht zelfs criminele belangen nagestreefd worden. Daarmee wordt de dreiging bestreden dat de onderwereld middels de politiek bovengronds macht uitoefent, zoals in menig Brabantse gemeente al zichtbaar is geworden.

Jos Korthout

Progressief Altena

Jos

Jos


Jos

Jos

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)