Alles over Woudrichem...

Column

Altena heeft geen nieuw gemeentehuis nodig! (maandag 19 februari 2018)

Afbeelding bij Column: Altena heeft geen nieuw gemeentehuis nodig!

Met stijgende verbazing las ik dat overwogen wordt om de Almkerkse Rabobank aan te kopen om er een nieuw gemeentehuis van te maken. Hoezo toch weer een groot gemeentehuis voor de nieuwe gemeente Altena? Hoezo de Rabobank? Wat is het vertrekpunt van de redenering? Het is opvallend dat de bank na afstoten van vele kantoren, al voor de tweede keer kampt met een toch weer leeglopend kantoor na versobering van diensten aan hun klanten. Zijn de belangen van de bank belangrijker dan de belangen van de burgers? Het is onzin om de andere kant uit te redeneren: We hebben een fraai representatief gebouw en we kijken of de gemeente daar mooi in kan gaan zetelen. Ik geloof er niks van, dat dit de goedkoopste oplossing is voor de gemeente. Er is veel te veel onduidelijk over de Pruis en de ‘frictiekosten’. Ik vind het ergerlijk dat de bank er gewoon in blijft zitten. Er wordt ingezien dat daarnaast ook nevenvestigingen in diverse dorpen nodig zullen zijn. Hoe verhoud zich dat tot elkaar? Laat de bank het gebouw verkopen aan een groot bedrijf en verhuis zelf naar ‘de Werf’ in Woudrichem.

Progressief Altena is streeft sinds haar oprichting in 2013 streefde naar één nieuwe gemeente en is om die reden ontstaan uit alle progressieve politieke stromingen binnen Altena. Al meer dan 5 jaar vindt deze partij een nieuw groot centralistisch bestuurscentrum onnodig. Zo’n imponerende moloch van gemeentelijk gezag over de 21 afzonderlijke gemeenschappen is onwenselijk. De gemeente dient faciliterend en dienstverlenend te zijn voor de burgers en naar hen toe te bewegen. Dat moet het uitgangspunt zijn en van daaruit dienen we te kijken wat de nieuwe gemeente nodig heeft. De politici en ambtenaren dienen luisterende oren te hebben en vanuit flex-werkplekken en vanuit huis in contact te staan met elkaar en de burgers. Ambulant werkend, kunnen zij hun activiteiten en besluiten helder communiceren op de plekken waar de zaken spelen. Er zijn al gemeenten waar ervaring is opgedaan met deze manier van werken, zoals in Molenwaard, waar Progressief Altena haar licht opstak. Maar ook Westerkwartier heeft er al ervaring mee en ook Neerijnen wil het zonder gemeentehuis gaan doen. In Molenwaard werd er 15 miljoen euro mee uitgespaard. Daar kun je hele mooie andere dingen mee doen voor de burgers, of tot in lengte van jaren de belasting laag houden.

Eveneens verbazingwekkend is het dat de gemeente ervan uit lijkt te gaan dat het aantal ambtenaren gaat toenemen van 333 naar 392. Ik ga juist op termijn uit van afname van het aantal ambtenaren, omdat er veel dubbelfuncties zijn die overbodig worden na samenvoeging.
Het is ergerlijk dat de raadsleden de kostenberekeningen alleen onder geheimhouding mogen inzien. Blijkbaar zijn de berekeningen gestoeld op allerlei onzekerheden en mogen de burgers hier geen kennis nemen. Het is aannemelijk dat er afspraken zijn gemaakt over de prijs waarvoor de bank het gebouw zal verkopen. Dat kan gewoon opgenomen worden in de raadsstukken die voor iedereen ter inzage horen te zijn. Ik hoop dat de raadsleden dit niet allemaal voor zoete koek zullen slikken. Op 19 maart wordt beslist. Laten we hopen dat niet wordt ingestemd met deze kostenverhogende huisvesting, zodat toekomstige verhogingen van gemeentelijke tarieven en belastingen nodig zullen zijn om de tekorten van de nieuwe gemeente Altena op te vangen.

Het is handig als burgemeester en wethouders ergens een plek hebben waar ze kunnen beraadslagen en als symbolisch centrum kan dienen, waar raadsvergaderingen worden gehouden. Lang geleden pleitte ik ervoor om opnieuw het kasteel Dussen te gebruiken. Dat sluit aan bij de zorg voor ons erfgoed, is representatief en ligt centraal in de gemeente en wordt weer beter toegankelijk voor burgers en toeristen. Daarnaast blijft het handig dat er in enkele grotere kernen een loket is voor contact met de burgers. Dat kunnen bescheiden en goedkope voorzieningen zijn. Voor vergaderingen of voorlichtingsbijeenkomsten kan gebruik gemaakt worden van dorpshuizen en dergelijke in de kernen waar bepaalde zaken aan de orde zijn. De gemeenteraadsverkiezingen gaan in maart nog even aan Altena voorbij. Maar bezint u zich vast, aan welke partij u uw stem geeft op 19 november. Stemt u op partijen die ons nu met grote kosten opzadelen? Of kiest u voor de denkbeelden van Progressief Altena?

Jos Korthout (op persoonlijke titel)

Jos

Jos


Jos

Jos

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)