Alles over Woudrichem...
Afbeelding bij agendaitem: 'Slag van Altena 2018' Ridders geven het spektakel extra kleur.
14jul 2018

Activiteit in Woudrichem: Slag van Altena 2018

Van zaterdag 14 juli 2018 tot en met zondag 15 juli 2018, vanaf 10:00,.

ALTENA - In 2018 is het 625 jaar geleden dat het beleg van Altena plaatsvond. Erfgoed Altena en Liniepadfestival in samenwerking met De Heeren van Altena willen die Middeleeuwse tijden laten herleven in het weekend van 14 en 15 juli 2018 met de ‘Slag van Altena’. Op het land aangrenzend aan de oude burcht en de Altena hoeve te Almkerk wordt een middeleeuws kampement opgebouwd. Hier kunnen bezoekers zien hoe de bevolking leefde in de middeleeuwen, van eten en slapen tot dagelijkse bezigheden.

Naast het 625-jarig jubileum is het evenement een springplank naar het fuseren van de drie gemeentes: Woudrichem, Werkendam en Aalburg tot één gemeente. De naam van deze gemeente zoals gekozen door alle inwoners zal wederom die van Altena zijn. Zo komen in dit evenement verleden, heden en toekomst samen.

Als hoogtepunt van het evenement wordt de Slag van Altena nagespeeld. Verschillende middeleeuwse groepen trekken tegen elkaar ten strijde op het slagveld. De kleuren en wapenschilden van Altena en de bijbehorende dorpen krijgen een prominente plek in het evenement. Ridders te paard betreden het veld om de slag nog iets extra’s te geven. Er wordt een speciale slag nagespeeld waarbij ridders in de kleuren en wapens van de drie gemeente tegen elkaar strijden en uiteindelijk vrede sluiten en zo tot 1 gemeente komen. De vrede van Altena verbindt alle inwoners van de drie gemeenten met elkaar, zodat ze gezamenlijk de stap zetten naar de toekomst van één gemeente. De Slag laat ook zien dat ondanks de verschillen tussen de drie gemeenten, we een gezamenlijke geschiedenis hebben en van daaruit ook een gezamenlijke toekomst opbouwen. Met dit culturele evenement kunnen de inwoners van het toekomstige gemeente Altena proeven van de historie van het vroegere Altena. De gezamenlijke geschiedenis die de drie gemeente delen vanuit de middeleeuwen komt tijdens dit evenement naar voren. Woudrichem en de omringende landen waren in de middeleeuwen een belangrijk gebied, met het fuseren van de gemeenten krijgt het gebied weer dezelfde statuur als vroeger.

Ook wordt een herenigingsslag van Altena nagespeeld. In dit scenario worden de drie gemeenten vertegenwoordigd door ridders. Na een uiteindelijke strijd tegen elkaar sluiten zij vrede om zo tot één gemeente te komen. De verschillende vlaggen van de drie gemeenten zijn op het veld te zien. De burgemeesters worden uitgenodigd hun eigen legers persoonlijk bij te staan.

Het hoofdpunt van het festival is het middeleeuws re-enactment. Mannen en vrouwen die de levende geschiedenis naspelen. Tijdens het festival laten verschillende groepen zien hoe er in de middeleeuwen geleefd werd. Zij slapen in tenten en koken hun eten boven het vuur. Gekleed in middeleeuwse kledij laten zij het dagelijks leven zien van de middeleeuwen. Aan het evenement nemen 100 middeleeuwse re-enactors deel. Afhankelijk van de ratio persoon/tent gaat het om ongeveer 50 tenten. Een deel van deze re-enactors speelt ook de slag om Altena na. Vijftig ridders strijden tegen elkaar op het slagveld.

Historische context van Slag van Altena
Het beleg van Altena was onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Door trouwbreuk, waaronder het achterhouden van tolgeld, moest Willem VI van Horne, de bouwer van de stadsmuren in Woudrichem, het leen teruggeven aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Deze gaf hem door aan zijn zoon Willem van Oostervant in 1387. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, een strijd om de macht in Holland, wordt de vermeende minnares van graaf Albrecht, Aleid van Poelgeest, door Hoeken in Den Haag vermoord. Willem wordt mede verantwoordelijkheid gehouden voor de moord en breekt met zijn vader Albrecht. Deze ontneemt hem het recht op bezit in Holland, dat bestond uit het land van Altena bij Woudrichem. Willem vlucht hierop naar slot Altena. Albrecht trok met een leger naar Altena waar hij beleg sloeg op 1 Juli 1393. Na twee weken werd het kasteel op zondag 13 juli 1393 overgegeven en na de aftocht van de bezetting wordt deze in brand gestoken. De overgave was een resultaat van een gezamenlijke bemiddeling door Albrechts zoon Jan van Beieren, een gezantschap van het hertogdom Bourgondië, en de hertogin van Brabant, en enkele Hollandse steden. Willem van Oostervant was hierbij niet aanwezig. Graaf Albrecht verbleef tijdens deze periode op slot Altena. Willem verliest na de onderhandelingen al zijn goederen in Holland. Pas enkele jaren later verzoent hij zich volledig met zijn vader Albrecht van Beieren. Met zijn vrouw Margaretha van Bourgondië krijgt Willem uiteindelijk een dochter; Jacoba van Beieren. Jacoba is een figuur die alom bekend is in Woudrichem en omstreken, en ook een grote rol heeft gespeeld tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zo werd Woudrichem onder andere het politiek middelpunt tijdens de verzoening van Woudrichem. Een vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren en haar politieke tegenstander, Jan VI van Beieren werd 13 februari 1419 getekend en is vooral bekend als ‘de Zoen van Woudrichem’. 600 jaar later, in 2019, gaan de drie gemeenten samen tot het oude Altena.

Contactinformatie:
Locatie: Woudrichem
Organisator: Slag van Altena 2018


Deel dit bericht met je vrienden!